Artikel, Kronisk sjukdom

Fokus på system istället för att sätta upp mål

Att ständigt stätta upp för stora mål kan leda till att vi känner oss väldigt misslyckade när vi inte uppnår dem. Istället kan vi fokusera på att skapa system som fungerar i vardagen.

Läs mera