Alla strävar vi efter att känna någon form av kontroll i livet. Vi vill gärna känna ett flyt i vardagen och veta på ett ungefär hur morgondagen kommer att se ut. Vi vill gärna planera vår framtid och medvetet styra våra liv i önskad riktning. Att sträva efter måttlig ordning och struktur i livet gör de flesta.

Det finns alltså kontrollbehov som är helt normala, men det finns också kontrollbehov som är osunda och överdrivna. En del kontrollbehov kan också vara tvångsmässiga, som att man måste kontrollera att dörren är låst eller att spisplattorna är stängda i flera repriser innan man kan lämna sin lägenhet. Tvångsmässiga kontrollbehov tänkte jag inte beröra i det här inlägget. Däremot ska jag förklara lite om vad ett osunt och överdrivet kontrollbehov kan innebära.

En del människor har svårt att förstå det här och lägger tid och energi på att försöka kontrollera andra människors åsikter och tankar om den egna personen. Men i grund och botten är du den enda människan som du har makten att styra och kontrollera.

Oförutsägbarhet driver kontrollbehov

Oförutsägbarhet och kaos kan tära mycket på vårt psyke. En del styrs av sina egna rädslor för oförutsägbarheten och försöker kompensera genom att kontrollera människor i sin omgivning. De upplever att de gör en god gärning eftersom de tror att de på något vis gagnar deras eget och deras anhörigas välmående. I själva verket häller man bara bränsle på sin egen oro och ångest. Att försöka kontrollera en annan människa leder bara till försämrade relationer och sömnlösa ångestfyllda nätter.

Ju mera kontroll vi försöker uppnå desto mindre kontroll får vi. Ju mera vi försöker kontrollera desto mer stressade känner vi oss. Stressen påverkar vårt minne och vår förmåga till att slappna av försämras. Det är en negativ spiral som vi lätt sugs ner i. Ju längre vi låter vårt kontrollbehov gå desto osäkrare och oroligare kommer vi att känna oss.

När vi går igenom kriser och ångestfyllda livssituationer eller på annat sätt mår dåligt är det lättare hänt att ett osunt och destruktivt kontrollbehov uppstår. Ju mer stressade vi känner oss desto mera kontrollbenägna blir vi.

Överväldigande känslosvall

Det är på många vis en naturlig reaktion. För en del är ovisshet svårare att tåla än för andra. Man kan bli överväldigad av känslosvallet som härjar på inombords och för att hålla känslorna i styr försöker man istället kontrollera det yttre.

Vi behöver inse att det inte leder någon vart att försöka kontrollera andra människor. Istället borde vi lägga energin på att förstå oss på oss själva. Varför uppstår de obehagliga känslorna? Är sättet man försöker hantera krisen på fruktbart? Leder det någon vart att försöka styra våra medmänniskor eller blir resultatet bara det motsatta? Ju mer vi snöat in oss på en viss linje som inte ger önskat resultat desto större anledning att se över sitt eget beteende. Att försöka kontrollera det yttre är bara en tillfällig lösning som på lång sikt bara skapar mera problem för en själv och för andra.

Vad kan utlösa ett kontrollbehov?

Två vanliga orsaker till ett osunt kontrollbehov är perfektionism och svartsjuka. Om vi har ett stort behov av att i andras ögon se ut på ett visst sätt kan livet lätt bli tungt att leva. Vad ska andra tycka och tänka om det ena och det andra? Det är en vanlig tanke som lätt kan leda till ett osunt kontrollbehov som inte gagnar någon eftersom man ändå inte kan påverka vad någon annan tänker och känner. Man kan försöka upprätthålla en fasad, men den fasaden blir tung att hålla uppe i längden och genomskådas mycket lättare än man tror. Många som blir diagnostiserade med utbrändhet är perfektionistiskt lagda med stora kontrollbehov.

En person med överdrivna kontrollbehov kan ha det svårt i relationer. Svartsjukan tar sig i uttryck genom ständiga krav på den andra parten. Man behöver försäkringar på att den andra personen inte kommer att överge en. Det kan leda till att man börjar kontrollera den andra personens e-post, sms, plånbok och att man ägnar sig åt telefonterror och försöker få bekräftelse av den andra personen. Det här leder aldrig någon vart. Det enda resultatet man uppnår är att man förpestar en relation. Det handlar om inre osäkerhet.

Att försöka kontrollera något som inte går att kontrollera leder bara till ångset och frustration. Risken är stor att man inte får ärliga svar på sina ständigt återkommande frågor.  Istället får man oärliga svar som bara är snabba nödlösningar för att dämpa oron. Det leder till att relationerna sakta förvittrar och man blir allt mer ensam med sina kontrollbehov.

Vad du själv kan göra

Det bästa man själv kan försöka göra om man vet att man lider av osunda kontrollbehov är att försöka leva mera i nuet. Man ska försöka glädja sig åt det man har i livet som är bra, som till exempel familj, vänner och partners. Försök att satsa på att njuta av det goda istället för att slösa tid och energi på att kontrollera allt och alla. Acceptera och lär dig respektera att andra människor har egna behov och egna viljor som du inte kan eller ska försöka kontrollera.

En del klarar inte av att hantera sina egna kontrollbehov. Har man snurrat i samma banor i åratal är det bäst att söka professionell hjälp. Det ska man inte skämmas för. Det är ett tecken på självinsikt och mognad.

Källa:

http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/kontrollbehov

Bild från Pixabay

Dela inlägget
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter