Kategori

Sjukdomsberättelser

Sjukdomsberättelser

Felbehandlingen som ledde till ett liv i rullstol

År 2005 råkade Linda Garbén ut för en felbehandling som ledde till att hennes redan försvagade hjärta skadades ytterligare. Nu för tiden är hon rullstolsbunden och klarar inte av att gå i trappor utan att få kärlkramp. Linda har behandlats hårt av oförstående instanser och har blivit tvungen att ta stora lån för att finansiera assistansen hon är beroende av för att klara vardagen.

Läs mera
Artikel, Sjukdomsberättelser

Gustav om livet med Visual Snow

Gustav levde ett helt normalt ungdomsliv då han plötsligt drabbades av sjukdomen Visual Snow. Sjukdomen som orsakar obehagliga störningar i synfältet kan vara enormt livsbegränsande. Här berättar Gustav om hur hans liv förändrades efter att han drabbades av sjukdomen.

Läs mera
Artikel, Sjukdomsberättelser

Kamratstödet stärkte Sophia

När Sophia drabbades av spondartrit dalade det psykiska måendet på grund av outhärdliga ledsmärtor. Här berättar hon om hur hon tog kontroll över livet trots många hårda motgångar och hur viktigt kamratstödet har varit för henne.

Läs mera