80- och 90-tailsterna – tidernas självkäraste generation

80- och 90-talisterna har beskrivits som ”generation jag”. Det verkar som det är en generation som har blivit uppfostrad till att bete sig mera egoistiskt än någonsin förr. Den här generationen verkar tro att självbeundran alltid är något positivt. Och det tror de delvis bland annat just för att det i media fokuseras en hel del på framgångsrika narcissister.

Läs mer

Tro på dig själv för ingen annan gör ju det, eller?

Det är skrämmande att märka hur människor håller på att bli allt mer egocentrerade och självupptagna. Att fokusera på det egna jaget tycks ha blivit riktigt trendigt och eftersträvansvärt. Samtidigt som folk desperat verkar söka efter självbekräftelse utifrån håller de fast vid att lyckan, självkänslan och allt det där kommer inifrån. Allt detta eviga självpeppandet och självberömmet känns ärligt talat lite obehagligt.

Läs mer

Därför är det så viktigt att våga känna obehagliga känslor

Vi är uppvuxna i en kultur som anser att obehagliga känslor ska undvikas till varje pris. I längden är det inte hållbart. Att skjuta undan och förneka ”negativa” känslor är inte att leva fullt ut eller att ta sig själv på allvar. Det här är tre orsaker till varför det är så viktigt att våga känna obehagliga känslor.

Läs mer