Själviskt att inte bry sig om sig själv som kroniskt sjuk

Att hitta sig själv och sin balans i livet som kroniskt sjuk är en stor utmaning. Många försummar den egna hälsan och har svårt för att ta till sig i hur stor utsträckning den kroniska sjukdomen påverkar livet. Att ta hand om sig själv ses ofta som själviskt, men är av stor betydelse att lära sig för att må bättre trots en svår sjukdom.

Läs mer

Stress kan påverka din autoimmuna sjukdom mer än du tror

Att få en allvarlig sjukdomsdiagnos kan kasta hela livet ur balans. Rent fysiskt kan det vara så överväldigande att vi lätt tappar fokus på den psykiska biten. Forskning tyder starkt på att stress både kan utlösa och förvärra autoimmuna sjukdomar. Vi hamnar lätt in i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. I vården borde man absolut informera patienterna om stressens negativa effekter.

Läs mer