Genom tiderna har människan haft en massa teorier om vad depression egentligen är.  Trots att vi har modern teknologi och skickliga forskare som kunnat konstatera att depression är en sjukdom, liksom astma och diabetes råder det ännu en hel del förutfattade meningar. Stigmat är fortfarande stort när det kommer till psykiska sjukdomar och något som vi bör jobba för att få bort. Jag har på allvar hört unga människor berätta om hur de inte förstår hur någon kan bli deprimerad, eftersom de själva är så starka och positiva att de skulle kunna ta sig ur vad som helst. Mycket får man alltså höra före öronen trillar av.

Här kommer därför några myter om depression, tätt följda av fakta:

Myt

”Depression är inte på riktigt.” ”Det är något i ditt huvud.” ”Du är bara lat.”

Fakta

Depression är en sjukdom i hjärnan. Experter tror att det beror på en kemisk obalans i hjärnan. Ingen enskild sak utlöser en depression, utan många faktorer spelar in. Till exempel dina gener, stressande livssituationer, sjukdom och mediciner kan orsaka obalansen.

Myt

”Depression blir alltid bättre av sig själv.”

”Behandlingar fungerar inte.”

”Du kan för det mesta vänta ut en depression.”

Fakta

Bara en liten del av de deprimerade lyckas ta sig ur depressionen utan någon form av behandling. De flesta behöver hjälp för att ta sig ur sin depression. Tack vare behandling kan många återgå till att leva ett helt normalt liv. Att försöka vänta ut en depression eller att lämna den helt obehandlad kan göra att man mår dåligt i månader och år, helt i onödan.

Läs också  Våra finaste minnen från sjukvården
Myt

”Barn kan inte bli deprimerade.”

Fakta

Depression kan vem som helst få, oavsett ålder, kön, etnicitet, hur tryggt man har det, hur rik eller fattig man är.

Myt

”Du får bara en depression om du varit med om något hemskt, som en skilsmässa eller om du förlorat jobbet.”

Fakta

Det är sant att en jobbig händelse kan trigga igång en depression. Men depression kan också bero på mycket annat. Så som hormonproblem, mediciner, alkohol, droger eller efter att man fött barn. Det är inte ovanligt att man inte kan hitta någon klar orsak till depressionen.

Myt

”Om du inte kan ta dig igenom en depression är du en svag människa.”

Fakta

Som tidigare konstaterat är depression en sjukdom. Problemet är en kemisk obalans i hjärnan, inte du som person. Du kan tvinga dig ur en depression lika lite som du kan tvinga dig ur en hjärtattack eller astma.

Myt

”Bara de som är djupt deprimerade eller har självmordstankar behöver medicin.”

Fakta

Väldigt många som lider av depression får hjälp av mediciner. Man måste inte vara djupt deprimerad eller självmordsbenägen för att få hjälp av mediciner. Men ingen kan heller tvinga dig att ta mediciner mot din vilja. Behöver man mediciner för att ta sig igenom en depression och för att få vardagen att fungera är man ingalunda en svagare människa. Tvärt om är man insiktsfull och mån om att sköta om sig själv på alla tänkbara sätt.

Läs också  Verktygslåda för kroniskt sjuka

Källa:

http://www.webmd.com/depression/tc/myths-and-facts-about-depression-topic-overview

Bild från Pixabay

Du kanske också gillar
Jag har under åren i många sammanhang stött på diverse hurtiga hejarop som är menade
Att oroa sig nu och då är normalt. Om man däremot under ett halvt år
Dystymi är ett depressionstillstånd som varar flera år och som ofta missas av sjukvården. Vid
Det fysiska måendet hänger starkt ihop med det psykiska måendet. Ibland mår vi dåligt så
Psykisk ohälsa är väldigt vanligt idag. Ändå är vi dåliga på att se när någon
Under de senaste åren har media fått antidepressiva läkemedel att framstå som verkningslösa tabletter. Man